En data 14 de gener de 2015, es va publicar la següent notícia al Diari de Tarragona:

Clic aquí per a l’enllaç web.

Clic aquí per al PDF de la notícia

 

En fecha 14 de Enero de 2015, se publicó la siguente noticia en el Diari de Tarragona:

Clic aquí para el enlace web.

Clic aquí para el PDF de la noticia.