La línia de recerca principal del grup és la relació entre la inflamació, l’oxidació i el metabolisme. Aquests processos estan tan estretament lligats que podrien ser els responsables d’un increment en el risc de patir malalties no transmissibles com ara l’obesitat, l’arteriosclerosi i el càncer.

Els objectius pel període 2005-2013 són els següents:

1. Estudiar quin és el paper de la MCP-1 en el desenvolupament de l’arteriosclerosi i investigar els possibles efectes terapèutics de la seva inhibició.

2. Investigar les bases fisiopatològiques de l’obesitat i l’arteriosclerosi perifèrica així com les seves possibles mesures terapèutiques. Obtenir biomarcadors de la malaltia.

3. Explorar el paper de la PON-1 en la regulació dels processos d’oxidació i apoptosi i estudiar la seva relació amb MCP-1 i la inflamació crònica.

4. Augmentar les col·leccions del Banc de Mostres Biològiques amb mostres de pacients amb malalties relacionades amb la inflamació i l’arteriosclerosi i desenvolupar projectes relacionats.

5. Investigar l’aplicació clínica de la mesura de variables analítiques aplicades a l’estudi de la inflamació.